Chicago Title Insurance Company
Chicago Title and Trust Co. 商标
Charles C. Chase C ông ty Bảo hiểm Quyền sở hữu và tín thác Chicago được thành lập cách đây trên 150 năm với sự ra đời liên tiếp của một số công ty và tập đoàn tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm quyền sở hữu và tóm tắt ở Hạt Cook, Illinois.

Năm đó là năm 1847; Chicago phát triển mạnh mẽ. Gần 17.000 người coi đó là nhà của mình... và những người tiên phong mới dần nắm bắt được những cơ hội hoạt động độc lập, hứa hẹn nhiều tiềm năng mới.

Một thư ký luật sư trẻ vô danh, Edward A. Rucker, đã lập ra một hệ thống theo dõi mọi công cụ lưu trữ và thủ tục pháp lý ảnh hưởng đến quyền sở hữu bất động sản. Hệ thống này đã giúp các luật sư tiết kiệm được thời gian trong việc tìm kiếm các hồ sơ chính thức cũng như hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản. Đây là một dịch vụ vô cùng hữu ích và được mọi người ủng hộ.

Rucker mở văn phòng luật sư của mình ở Toà nhà Saloon... sau đó, cuối năm đó, hợp nhất với James H. Rees trong lĩnh vực Trao đổi buôn bán.

Khi thành phố phát triển, một số công ty abstract giống như công ty của Rees' và Rucker's lần lượt do J. Mason Parker thành lập vào năm 1852, và Fernando Jones vào năm 1863. Đây chính là nền móng tạo lập nên Công ty Bảo hiểm quyền sở hữu và tín thác Chicago (CT&T) sau này.

Chicago Title and Trust Co. 商标

CTIC 商标
Năm 1868, Charles C. Chase gia nhập công ty, trở thành Công ty Chase Brothers & Co., một trong ba công ty abstract ở Chicago tại thời điểm xảy ra vụ Hoả hoạn lớn năm 1871.
James H. Rees
James H. Rees, một chuyên gia bất động sản xuất sắc, đã gia nhập văn phòng của thư ký luật sư Edward A. Rucker năm 1847 kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm quyền sở hữu đất đai đầu tiên của Chicago. Tiếp tục một mình sau khi Rucker rút khỏi ngành bảo hiểm tóm tắt năm 1850, ông ta hợp tác Samuel B. Chase năm 1852. Sau này công ty của Rees & Chase trở thành Chase Brothers, do sự ra đi của Rees.
1847 广告 Horace G. Chase, Samuel B. Chase, Charles C. Chase
Một quảng cáo ban đầu lúc thành lập năm 1847. Dù bản gốc của bức ảnh này không ghi tên, giống với các bức chân dung khác ở Công ty Bảo hiểm quyền sở hữu và tín thác Chicago đã khẳng định chắc chắn ba người đàn ông đó là ba người của công ty Chase Brothers. Từ trái sang phải là Horace G. Chase, Samuel B. Chase và Charles C. Chase, vào khoảng năm 1894.
下一个